راهنمای استفاده امن

راهنمای استفاده امن از بازار آنلاین درخواست خدمات سرویس نما
سرویس نما سامانه ای است هوشمند که به منظور ارسال درخواست  از سوی مشتری و پیشنهاد، از سوی متخصص راه اندازی شده است. مشتری در انتخاب متخصص مناسب از میان پیشنهاد دهندگان متعدد از سوی ساماه کاملا مختار است و سرویس نما در مورد کیفیت کار کاربران خدمت دهنده نظری مبنی بر «تایید» یا «رد» ارائه نمی دهد. مشتری می‌تواند با رعایت موارد زیر انتخاب آگاهانه‌تری داشته‌ باشد و علاوه بر آن شرایط امن‌تری را برای انجام سفارش خود فراهم ‌نماید:
* پروفایل یا صفحه مشخصات متخصصین دارای امتیاز و بازخورد مشتریان قبلی است. نظرات مشتریان قبلی را درباره متخصص پیشنهاددهنده بخوانید!
* تعداد سفارش های انجام شده توسط متخصص را در کنار امتیاز او قراردهید و به نتیجه‌گیری مطمئن‌تری دست پیداکنید!
* در صورتی که متخصصی دارای تاییدیه سرویس نما (تیک آبی رنگ) است، می‌توانید نوع مدارک ارائه‌شده توسط او را بررسی کنید.
* با متخصص پیشنهاد دهنده تماس بگیرید و در مورد شرایط کار با او گفتگو کنید!
* لوازم و وسایل خود را بدون تامین ضمانت لازم در اختیار متخصص قرارندهید!
* در هنگام انجام کار توجه کافی به شرایط عرفی ایمنی داشته‌باشید!
* حتما پس از پایان کار به متخصص امتیاز بدهید!